Litanie

DO OSÓB BOSKICH

 

MARYJNE

 

 

DO ŚWIĘTYCH

Litania do Wszystkich Świętych

Litania do Anioła Stróża

Litania do Świętego Alojzego Gonzagi (patron młodzieży, ministrantów i studentów)

Litania do Świętego Andrzeja Boboli (patron Polski oraz kolejarzy)

Litania do Świętej Anieli Merici (patronka młodzieży, poświęconych Bogu, chorych, niepełnosprawnych i tych, którzy utracili rodziców)

Litania do Świętej Anny (patronka matek, sierot, wdów, małżeństw, żeglarzy, piekarzy, chorych, nieszczęśliwych i pól)

Litania do Świętego Antoniego (patron osób i rzeczy zaginionych, małżeństw, narzeczonych, dzieci, ubogich, położnych i podróżnych)

Litania do Świętej Barbary (patronka dobrej śmierci, górników, hutników, marynarzy, flisaków, rybaków, kamieniarzy, żołnierzy, wzywana w czasie burz i pożarów)

Litania do Świętej Beaty (wzywana w przezwyciężaniu pokus)

Litania do błogosławionej Bronisławy (patronka dobrej sławy i niosących z trudem krzyż życia)

Litania do Świętej Doroty (patronka znajdujących się w jakiejkolwiek potrzebie, młodych małżeństw, botaników, ogrodników i górników)

Litania do Świętej Filomeny (patronka Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek i dzieci, zdających egzaminy, osób w finansowych potrzebach, czystości, spokojnej i szczęśliwej śmierci)

Litania do Świętego Franciszka z Asyżu (patron Akcji Katolickiej, ekologii, pokoju, aktorów, niewidomych, ubogich, tapicerów, więźniów, harcerzy, ornitologów, opiekunów ptactwa domowego, zwierząt)

Litania do błogosławionego Fryderyka Ozanama

Litania do Świętego Gerarda (patron dobrej spowiedzi, spowiedników, dzieci, dzieci nienarodzonych, matek, kobiet w ciąży, kobiet mających trudności z zajściem w ciążę, niesłusznie oskarżonych)

Litania do Świętego Jakuba Apostoła (patron pielgrzymów, hospicjów, szpitali, sierot, kapeluszników, rybaków)

Litania do Świętego Jana Kantego (patron profesorów, nauczycieli, studentów, szkół katolickich, Caritasu)

Litania do Świętego Jana Nepomucena (patron szczerej spowiedzi, spowiedników, podczas powodzi, tonących, mostów)

Litania do Świętego Jana z Dukli (patron zwaśnionych, pragnących pojednania, wyczerpanych niesieniem codziennego krzyża, tracących wzrok)

Litania do Świętego Jerzego (patron wędrowców, górników, żołnierzy, rolników, kowali, bednarzy, artystów, więźniów oraz skautów i harcerzy)

Litania do Świętego Józefa (patron Kościoła, rodzin, mężczyzn, ludzi pracy i dobrej śmierci)

Litania do Świętego Józefa Kalasancjusza (patron katolickich szkół podstawowych)

Litania do Świętego Judy Tadeusza (patron spraw trudnych i beznadziejnych, orędownik w rozpaczliwych sytuacjach)

Litania do Świętego Kamila (patron chorych, personelu medycznego i szpitali)

Litania do Świętego Kazimierza (patron Narodu polskiego, Litwy i Kawalerów Maltańskich)

Litania do Świętej Klary (patronka praczek, hafciarek i osób chorych na oczy)

Litania do Świętego Leonarda (patron dobrego porodu, więźniów, jeńców, chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą, opiekun bydła)

Litania do Świętej Lidii (patronka farbiarzy)

Litania do Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (patron Rycerstwa Niepokalanej, rodzin, przedsiębiorców, energetyków, środków społecznego przekazu, alkoholików dążących do trzeźwości, naszych trudnych czasów)

Litania o Świętej Marii Magdalenie (patronka zakonów żeńskich, kobiet, osób kuszonych, dzieci mających trudności z chodzeniem, fryzjerów, aptekarzy, ogrodników i tkaczy)

Litania do Świętej Moniki (patronka matek, wdów, osób przeżywających sytuacje bez wyjścia)

Litania do Świętego Norberta (przywoływany w czasie burz i nawałnic)

Litania do Świętego Ojca Pio (patron spowiedników)

Litania do Świętej Rity (patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i kobiet we wszystkich stanach)

Litania do Świętej Róży z Limy (patronka zwaśnionych rodzin, ogrodników)

Litania do Świętego Stanisława Kostki (patron Polski, polskich dzieci i młodzieży, ministrantów i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)

Litania do Świętego Wincentego a Paulo (patron ubogich, dzieł miłosierdzia, duchowieństwa, szpitali i więźniów)