Modlitwa dzieci za rodziców

 

Modlitwa dzieci za rodziców

Modlitwa za Mamę i Tatę

Panie, dziękuję Ci za to, że postawiłeś przy mnie Mamę i Tatę. Zachowaj ich w dobrym zdrowiu i dodawaj sił w ich codziennej pracy. Spraw, proszę, byśmy zawsze mogli się rozumieć i kochać. Amen.

* * *

Panie Jezu, Ty, który z całego serca kochałeś Maryję i Józefa. Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła.  Proszę Cię, aby nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój, Twa miłość i Twoja łaska.

* * *

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś, łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał. Boże, Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej Rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie Panu naszym. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej za rodziców

Najukochańsza Matko moja Maryjo, niewymowne szczęście stało się Twoim udziałem, że najświętsze ze wszystkich dzieci, jakie kiedykolwiek na ziemi żyły, to jednorodzony Syn Boży, który Ciebie Matką nazywał i był we wszystkim posłuszny. Wiem o tym, najdroższa Matko Maryjo, że tylko wtedy Panu Bogu i Tobie podobać się mogę, że tylko wówczas zasłużę sobie, by być szczęśliwym(ą) na ziemi, a kiedyś w niebie będę mógł(a) cieszyć się z Aniołami, jeżeli moim rodzicom będę posłuszny (a), pragnąc sprawiać im jak najwięcej radości. Na nowo to dzisiaj przyrzekam, Najdroższa Matko Maryjo. Tyś jest tą Matką, co nieustannie nam pomaga, dopomóż i mnie, ażebym o tym moim przyrzeczeniu nigdy nie zapomniał(a) i zawsze zgodnie z nim postępował(a).

Moi rodzice są dla mnie tak dobrzy. Wynagrodź im to, Matko moja niebieska, bo ja tego nie potrafię. Spraw, by długo i szczęśliwie żyli. Spełnij ich wszystkie życzenia, a gdy kiedyś umrą, przyjmij ich do nieba. I ja tak chcę żyć, bym się dostał(a) do nieba i tam wspólnie z moimi drogimi rodzicami cieszył(a) się z Tobą oglądaniem Boga.

O Matko Nieustającej Pomocy, bądź Panią, Opiekunką i Matką dla nas. Amen.

Modlitwa za rodziców

Boże, użycz mi tej łaski, abym szanował moich rodziców, a przywiązaniem swoim, troską o nich i dobrym życiem chociaż w części wynagrodził im trudy, jakie dla mnie ponosili i ponoszą. Dozwól im doczekać sędziwej starości, a gdy ich powołasz przed swoje oblicze, okaż im miłosierdzie i przyjmij do Twojej chwały. Amen.

* * *

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagrodź im obficie w tym i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili.

Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania szanował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować podług ich rad i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen.

* * *

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Kocham ich całym sercem i chcę, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.

Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.

Boże Ojcze, spraw, abym umiał docenić ich starania i umiał być im za wszystko wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, abym ich kochał, szanował oraz im dopomagał.

Boże Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

za adonai.pl