Bł. Matka Elżbieta Czacka z Lasek

Matka dla niewidomych na ciele i na duszy

Matka Elżbieta Czacka

„To będzie matka dla niewidomych na ciele i na duszy” – mówi o matce Elżbiecie Czackiej przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża siostra Judyta Olechowska z Lasek. Papież zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem matki Elżbiety Czackiej.

Tym samym spełniony został ostatni warunek do beatyfikacji założycielki zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.  Przełożona generalna siostra Judyta Olechowska podkreśla, że to szczególna radość dla każdej siostry zgromadzenia i całego dzieła Lasek.To radość dla niewidomych, dla współpracowników świeckich oraz całego Dzieła Lasek. Ogromnie się cieszymy. Dziękujemy Panu Bogu, że będziemy mieli błogosławioną, niewidomą matkę niewidomych – zaznacza siostra przełożona.

Matka Róża Czacka tak wiele pomagała ludziom, tak wiele osób szukało u niej pomocy, rady, wewnętrznej mocy oraz siły. A ona tę moc czerpała z głębokiego życia duchowego, z modlitwy i kontemplacji – mówi przełożona generalna sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża siostra Judyta Olechowska z Lasek.

Elżbieta Czacka urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi, na terenie dzisiejszej Ukrainy. W wieku 22 lat straciła wzrok. Wybrała pomoc niewidomym. W 1910 roku założyła w Warszawie pierwszy dom dla niewidomych dziewcząt, z którego powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dostosowała alfabet Braille’a do wymogów języka polskiego. W 1918 roku utworzyła nowe zgromadzenie zakonne sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba niewidomym oraz wynagradzanie za duchową ślepotę świata. W 1922 roku rozpoczęła budowę zakładu w Laskach pod Warszawą, który dawał wykształcenie niewidomym, przygotowując ich do samodzielnego życia.

Proces beatyfikacyjny Matki Elżbiety Czackiej rozpoczął się w 1987 roku. Służebnica Boża zmarła w opinii świętości w 1961 roku.  W październiku 2020 r. papież Franciszek zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem matki Elżbiety Czackiej, stanowiący ostatni warunek do jej beatyfikacji.

IAR