Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzą ministranci, lektorzy, kandydaci, aspiranci oraz lektorzy seniorzy. Nasza wspólnota przede wszystkim spełnia swoją rolę w parafii służąc do Mszy świętej i nabożeństw, angażując się także podczas wizyty duszpasterskiej oraz w różnych wydarzeniach liturgicznych i parafialnych.

Zwieńczeniem rocznej pracy są wyjazdy wakacyjne na rozgrywki sportowe o Puchar Księdza Wizytatora Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Piekarach koło Krakowa oraz w różne inne zakątki Polski.

Spotkania formacyjne dla ministrantów, kandydatów i aspirantów odbywają się w soboty o godz. 10:00 (z wyjątkiem II sobót miesiąca), dla lektorów według ustaleń. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Maciej Mroczek CM.