Świetlica Stow. św. Brata Alberta

Świetlica jest dziełem realizującym charyzmat Świętego Brata Alberta, a zarazem Świętego Wincentego a Paulo.

Działalność Świetlicy polega na opiece nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem, z rodzin uboższych oraz borykających się z rozmaitymi trudnościami.  Za Świetlicę odpowiadają członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia przy naszej parafii.  Świetlica służy swoją pomocą kilkunastu podopiecznym.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.  Podczas spotkań podopieczni maja zapewnioną opiekę, pomoc w nauce i odrabianiu szkolnych zadań domowych, wspólną zabawę i integrację oraz posiłek.  Przede wszystkim zaś mogą doświadczyć wspólnoty, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz życzliwej atmosfery.

Opiekunami duchowymi wspólnoty są ks. Stanisław Basiuk CM i ks. Tomasz Gawlik CM.