Pacierz wieczorny

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
[krótki rachunek sumienia]
Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.  Okaż nam Panie miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie.  Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i – odpuściwszy nam grzechy – doprowadzi nas do życia wiecznego.

Ofiarowanie
Myśli, słowa, sprawy moje, poświęcam na chwałę Twoją Panie. Tobie Serce me oddaję, niech się coraz lepszym staję. Maryjo strzeż serca mojego, o Jezu, nie wychodź z niego póki mi tchu życia stanie, nie opuść mnie, Jezu Panie.
Święty Józefie ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas.

Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Pacierz
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca… Dziesięć przykazań Bożych…

Przykazanie Miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

Za konających
Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twojego i przez boleści Niepokalanego Serca Maryi, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i jeszcze dzisiaj, tej nocy umrzeć mają. Konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi. Amen.

Za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.