Kontakt

Z parafią Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach można skontaktować się poprzez:

  • Telefon (+48) 42/ 215 28 23
  • Pocztą tradycyjną:  

Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

W celu uzyskania aktu chrztu (lub innego dokumentu) osoby zamieszkałej z dala od Pabianic, prosimy o wysłanie tradycyjną pocztą na poniższy adres wniosku o wydanie dokumentu z podaniem danych (imię i nazwisko, data urodzenia, rok chrztu) oraz powodu, dla którego dokument ma być wystawiony.  Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz zawierać adres, pod który ma być wysłany dokument.
Kancelaria parafialna
Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

Konto parafii: Bank Pekao SA 72 1240 3044 1111 0000 2958 0039