Kontakt

Z parafią Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach można skontaktować się poprzez:

  • Telefon (+48) 42/ 215 28 23
  • Pocztą tradycyjną:  

Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

W celu uzyskania aktu chrztu (lub innego dokumentu) osoby zamieszkałej z dala od Pabianic, prosimy o wysłanie tradycyjną pocztą na poniższy adres wniosku o wydanie dokumentu z podaniem danych, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz rok chrztu.  Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz zawierać adres, pod który ma być wysłany dokument.  Prosimy też o udostępnienie w liście numeru swojego telefonu w celu ew. kontaktu (np. dla uzupełniania danych).  Wszystkie dane przetwarzamy zgodnie z RODO.
Ewentualnie prosimy o wystawienie upoważnienia dla osoby, która zechciałby odebrać ww. dokument z czytelnym podpisem osoby, która ubiega się o ten dokument,
Kancelaria parafialna
Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

 

Konto parafii: Bank Pekao SA 72 1240 3044 1111 0000 2958 0039

 

Kontakt z webmasterem