Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.30.

Zapraszamy do kancelarii parafialnej 3-4 tygodnie wcześniej, aby zgłosić chrzest.  Prosimy o przyniesienie ze sobą aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz danych rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania), a także zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi dziecka mogą być tylko katolicy – osoby wierzące oraz mogące przystępować do sakramentów. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania oraz ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych.

Rodzice dziecka oraz chrzestni proszeni są o wysłuchanie nauki przed chrztem (w piątek przed niedzielą chrztów o godzinie 19.00 w salce na plebanii).

Mamo, tato, błogosławisz swoje dziecko?

 

W celu uzyskania aktu chrztu osoby zamieszkałej z dala od Pabianic, prosimy o wysłanie tradycyjną pocztą na poniższy adres wniosku o wydanie aktu chrztu z podaniem danych (imię i nazwisko, data urodzenia, rok chrztu) oraz powodu, dla którego dokument ma być wystawiony.  Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz zawierać adres, pod który ma być wysłany dokument.  Prosimy też o udostępnienie w liście numeru swojego telefonu.
Ewentualnie proszę o wystawienie upoważnienia dla osoby, która zechciałby odebrać ww. dokument, tj. z numerem ID i podpisem osoby , która ubiega się o ten dokument,
Kancelaria parafialna
Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice