Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.30.

Zapraszamy do kancelarii parafialnej 3-4 tygodnie wcześniej, aby zgłosić chrzest.  Prosimy o przyniesienie ze sobą aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz danych rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania), a także zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi dziecka mogą być tylko katolicy – osoby wierzące oraz mogące przystępować do sakramentów. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania oraz ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych.

Rodzice dziecka oraz chrzestni proszeni są o wysłuchanie nauki przed chrztem (w piątek przed niedzielą chrztów o godzinie 19.00 w salce na plebanii).

Mamo, tato, błogosławisz swoje dziecko?

 

W celu uzyskania aktu chrztu osoby zamieszkałej z dala od Pabianic, prosimy o wysłanie tradycyjną pocztą na poniższy adres wniosku o wydanie aktu chrztu z podaniem danych (imię i nazwisko, data urodzenia, rok chrztu) oraz powodu, dla którego dokument ma być wystawiony.  Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz zawierać adres, pod który ma być wysłany dokument.
Kancelaria parafialna
Parafia NMP Różańcowej
ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice