Rodzina Różańcowa (Żywy Różaniec)

 

Bractwo Żywego Różańca istnieje przy naszej parafii od początku jej istnienia i jest z nią szczególnie związane: wszak nasza parafia i parafialna świątynia mają za Opiekunkę Matkę Najświętszą jako Królową Różańca świętego. 

Obecnie w naszej parafii istnieje 12 róż Żywego Różańca, do których należą 164 osoby. Trzeba zaznaczyć, ze 4 koła Żywego Różańca tworzą wierni zamieszkali w Bychlewie i do tych róż należy 71 wiernych z Bychlewa i Jadwinina.

Członkowie Żywego Różańca spotykają się w każdy czwartek miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej o godzinie 17.00. 

W każdy drugi czwartek miesiąca uczestniczą we Mszy św. o godzinie 18.00 w intencji Rodziny Różańcowej i Radia Maryja. Po Mszy św. spotykamy się w sali na plebanii. W spotkaniach uczestniczy ks. Proboszcz.

W listopadzie 1997 roku do Rodziny Różańcowej dołączyło Koło Przyjaciół Radia Maryja. Od 2004 roku Rodzina Różańcowa podjęła się opieki nad ogródkami wokół Krzyża Misyjnego oraz figury Matki Bożej znajdującymi się przed kościołem.

Naszą troską i zmartwieniem jest brak młodych członków w kołach Żywego Różańca. Zwykle do róż nalezą starsi parafianie, wielu z nich to ludzie chorzy, niewychodzący z domu. Cieszymy się udziałem we wspólnocie różańcowej ludzi chorych, ich modlitwa ma tym większą wartość, ze łączy się z ofiarą ich krzyża i cierpienia. Z troską myślimy jednak o tym, by codzienna modlitwa różańcowa nie zaginęła, ale obejmowała wciąż nowych wiernych. Jesteśmy przekonani, ze jest ona skuteczna w intencjach, w których się modlimy: za Kościół, Ojca św., za naszą Ojczyznę, parafię, nasze rodziny i nas samych.

Osoby, które zechciałyby do nas dołączyć i mieć udział w nadprzyrodzonych laskach wynikających z odmawiania Różańca we wspólnocie, proszone są o kontakt z ks. Proboszczem.