Małżeństwo

 

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, na mocy konkordatu skutkującym w prawie Rzeczypospolitej Polskiej, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować termin ślubu.  W naszej kancelarii przyjmujemy już rezerwacje na 2021 r.

 

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

  • Przygotowanie dalsze ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego.
  • Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież ponadpodstawową, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji.

  • Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

 

Około trzech miesięcy przed planowanym terminem ślubu zapraszamy narzeczonych do kancelarii parafialnej i prosimy, aby mieli ze sobą:

– dowody osobiste,
– metryki chrztu do ślubu – jeśli chrzest był poza naszą parafią – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważność dokumentu to sześć miesięcy),
– dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty ważne są również sześć miesięcy).  W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;
– ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji,
– świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) oraz odbycia spotkań w Poradni Rodzinnej.

 

          KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE  2020

  • 5 i 12 września 2020

Wszystkie nauki odbywają się przez dwie kolejne soboty w godzinach 14.30 – 20.00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Wincentego a Paulo (za plebanią).

Prowadzący:

  • ks. Maciej Mroczek CM
  • Joanna Drzewiecka
  • Ewa Kociołek
  • Dorota Obrębska
  • Renata Czyż

Forma:

            • konferencje
            • warsztaty
            • filmy
            • nabożeństwo

Koszt:
             50 zł od osoby (100 zł od pary)
             Cena obejmuje teczkę z materiałami, późniejsze spotkania w parafialnym poradnictwie rodzinnym, honoraria dla prowadzących i               koszty poczęstunku.

 

 

Modlitwa narzeczonych

Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą pełni nadziei
i optymizmu. Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, że się kochamy. Chcemy założyć rodzinę, chcemy ją budować w oparciu o Twoje słowa, o Twoją miłość i obecność wśród nas.

Święty Jan Paweł II mówił, że “małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament. Małżeństwo jest pamiątką, uobecnieniem
i proroctwem tego zbawczego dzieła Chrystusa.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał piękno czystej miłości, prosimy Cię, Ojcze, umocnij i uświęć nasza miłość. Niech przez cały czas trwania naszego narzeczeństwa i małżeństwa będzie ona odbiciem miłości Jezusa do Kościoła. Amen.