Małżeństwo

Narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, na mocy konkordatu skutkującym w prawie Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszamy do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin ślubu.  

 

Rezerwacje terminów ślubów na 2023 i 2024 przyjmujemy już w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

  • Przygotowanie dalsze ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego.
  • Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież ponadpodstawową, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji.

  • Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

 

Około trzech miesięcy przed planowanym terminem ślubu zapraszamy narzeczonych do kancelarii parafialnej i prosimy, aby mieli ze sobą:

– dowody osobiste,
– metryki chrztu do ślubu (jeśli chrzest był poza naszą parafią) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważność dokumentu to sześć miesięcy),
– dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty ważne są również sześć miesięcy).  W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;
– ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji,
– świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) oraz odbycia spotkań w Poradni Rodzinnej.

 

         

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE  2023

Odbędą trzy tury nauk:

1. 18 i 23 lutego 2023

2. 22 i 29 kwietnia br.

3. 27 maja i 3 czerwca br.

 

Nauki odbywać się będą w godzinach 14.30 – 20.00

Wszystkie spotkania odbywają się przez dwie kolejne soboty w godzinach 14.30 – 20.00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Wincentego a Paulo (za plebanią).

Prowadzący:

  • ks. Tomasz Gawlik CM
  • Joanna Drzewiecka
  • Ewa Kociołek
  • Dorota Obrębska
  • Renata Czyż

Forma:

            • konferencje
            • warsztaty
            • filmy
            • nabożeństwo

Koszt:
             60 zł od osoby (120 zł od pary)
             Cena obejmuje teczkę z materiałami, późniejsze spotkania w parafialnym poradnictwie rodzinnym, honoraria dla prowadzących i koszty poczęstunku.

 

 

Modlitwa narzeczonych

Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą pełni nadziei
i optymizmu. Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, że się kochamy. Chcemy założyć rodzinę, chcemy ją budować w oparciu o Twoje słowa, o Twoją miłość i obecność wśród nas.

Święty Jan Paweł II mówił, że „małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament. Małżeństwo jest pamiątką, uobecnieniem
i proroctwem tego zbawczego dzieła Chrystusa.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał piękno czystej miłości, prosimy Cię, Ojcze, umocnij i uświęć nasza miłość. Niech przez cały czas trwania naszego narzeczeństwa i małżeństwa będzie ona odbiciem miłości Jezusa do Kościoła. Amen.