Rodzina Wincentyńska

Główne konary Rodziny Wincentyńskiej

W szerokim rozumieniu do Rodziny Wincentyńskiej należą wszystkie instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio inspirują się myślą i duchowością św. Wincentego a Paulo. Zostały one założone przez samego św. Wincentego a Paulo, albo znalazły w nim i jego działalności, źródło inspiracji w służbie ubogim. W zależności od stopnia zbliżenia i specyfiki każdej gałęzi, Rodzina Wincentyńska liczy 165 gałęzi, które mają wspólny pień (dziedzictwo): uznanie św. Wincentego za założyciela albo źródło inspiracji; zdecydowane ukierunkowanie na służbę ubogim; natchnienie w osobie św. Wincentego ze szczególnym akcentem na miłość konkretną i praktyczną, podejmowaną w duchu prostoty i pokory.

Ponad 400 lat temu św. Wincenty rozpoczął we Francji przygodę służby i ewangelizowania ubogich. Zaprosił do niej i „tchnął w nich swego ducha” – mężczyzn i kobiety owego czasu. Zachęcał, by wychodzili z własnego świata i egoizmu i szli na spotkanie ubogich, by troszczyli się o wszystkie ich potrzeby materialne i duchowe z tym przekonaniem, że służąc ubogim, służą Jezusowi Chrystusowi.

Święty Wincenty rozpoczął organizowanie „rodziny” od zebrania małej grupy kobiet, aby przyjść z elementarną pomocą ludziom ubogim. Grupie dano nazwę: Bractwo Miłosierdzia. Zgłaszali się też do niego księża aby prowadzić ewangelizację ubogich mieszkańców wsi. Był to zalążek Zgromadzenia Misji. Uzupełnił swe dzieło, gromadząc wraz ze św. Ludwika de Marillac, wiejskie dziewczęta, całkowicie i na stałe oddane Bogu, by służyć najuboższym. Był to początek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Dzieło Wincentego przetrwało i rozwija się w licznych krajach na globie, gdzie żyje jego charyzmat w wielu stowarzyszeniach i zgromadzeniach. Przeżywanie przez nas wszystkich odpowiedzialności za ten wspólny charyzmat tworzy szczególną rodzinę, naszą wielką Rodzinę Wincentyńską.

Główne konary Rodziny Wincentyńskiej, które są ze sobą ściśle powiązane to:

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bractw Miłosierdzia (AIC),

2. Zgromadzenie Księży Misjonarzy (CM),

3. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (FdlC),

4. Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo (SSVP),

5. Wincentyńska Młodzież Maryjna (JMV),

6. Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM)

7. Świeccy Misjonarze Wincentyńscy (MISEVI).