Stowarzyszenie Miłosierdzia

Prosimy o wsparcie finansowe Ubogich, którymi opiekuje się nasze stowarzyszenie
poprzez przekazanie 1,5% podatku na:
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 39
KRS 0000175353 z dopiskiem w rubryce Cel szczegółowy: AIC Pabianice

 

 

W roku 1927 ks. Leopold Petrzyk powołał do życia przy naszej Parafii Zespół Pań Miłosierdzia, w którym pracowały niewiasty niosące pomoc duchową i materialną potrzebującym.

W roku 1982 zespól ten przekształcił się w Wincentyński Zespół Charytatywny, w którym pracowali także panowie. Od roku 1990 nosi on nazwę Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. Obecnie Stowarzyszenie liczy 23 członków i jest organizacją ludzi świeckich, którzy swoje obowiązki i cele statutowe wykonują społecznie. Członkami są ludzie wierzący, którym bliska jest etyka chrześcijańskiego miłosierdzia i jest ściśle ona powiązana z charyzmatem św. Wincentego a Paulo.

Zespół nasz opiekuje się osobami chorymi, starszymi i bezrobotnymi, oraz rodzinami wielodzietnymi i niepełnymi, zamieszkałymi na terenie naszej parafii.

Raz w miesiącu, w pierwszy poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18:00, odbywają się zebrania Stowarzyszenia, na których ustalamy zakres prac na najbliższy czas.  W każdą środę od godz. 9:00 do 11:00 członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżury    w Punkcie Charytatywnym na plebanii, by służyć pomocą i radą potrzebującym. Rozdzielają odzież otrzymaną od darczyńców, a w inne dni odwiedzają chorych w domach. Można też w ten dzień przynieść dary dla naszych ubogich. Jeśli jest to odzież używana istotne jest, by była ona w dobrym stanie i czysta.

Z okazji uroczystości i świąt patronalnych członkowie Stowarzyszenia uczestniczą we wspólnej Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, biorą udział w sesjach poświęconych pracy Stowarzyszenia i Ogólnopolskich Zjazdach Rodziny Wincentyńskiej.

W celu pozyskania funduszy na skuteczną pomoc, członkowie Stowarzyszenia w każdą trzecią niedzielę miesiąca kwestują      z puszkami. Również pomagają rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatnikom, w zamian przyjmując 1% podatku na cele statutowe. Przez 3 miesiące organizują dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00 i 15:00 – 17:00 podczas których pomagają wypełniać PIT-y. Z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowują paczki dla rodzin ubogich. Przed 24 grudnia urządzają Wigilia dla osób samotnych z naszej parafii. Dla dzieci organizują zabawę i paczki od Świętego Mikołaja.

11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, organizowany jest Dzień Chorych, w którym to dniu chorzy przywożeni są do naszego kościoła na Mszę świętą i przyjmują sakrament Namaszczenia Chorych.

Stowarzyszenie Miłosierdzia współpracuje ze Stowarzyszeniem św. Brata Alberta, które prowadzi świetlicę „Przystań” dla dzieci z rozmaitymi trudnościami.

Chętnych do pomocy św. Wincentemu w niesieniu ubogim („naszym panom”, jak ich nazywał św. Wincenty) wsparcia prosimy o kontakt z ks. proboszczem.