Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Zgromadzenie Księży Misjonarzy (Zgromadzenie Misji, Lazaryści, Wincencjanie, Misjonarze) zostało założone przez św. Wincentego á Paulo w 1625 r. Skupia ono duchownych, którzy podejmując życie we wspólnocie pragną poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Hasłem Zgromadzenia jest: „Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan”. I to jest właśnie główny cel Zgromadzenia: naśladowanie Chrystusa głoszącego Dobrą Nowinę ubogim. Wyraża się to w prowadzeniu misji i rekolekcji parafialnych oraz w trosce o zapewnienie gorliwych duszpasterzy.

Wspólnota Zgromadzenia Misji obejmuje kapłanów, braci i kleryków. Realizując duchowość naszego Założyciela składamy cztery śluby: wytrwania w pracy dla ubogich, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Charakterystycznym rysem Zgromadzenia jest praktykowanie pięciu cnót ewangelicznych: pokory, prostoty, łagodności, umartwienia oraz apostolskiej gorliwości.

Aktualnie całe Zgromadzenie liczy na świecie około 4.000 księży, braci i alumnów w 48 prowincjach i vice-prowincjach. Prowincja polska to 330 członków.

Do Polski Misjonarze przybyli w roku 1651. Pierwszy dom został utworzony w 1653 r. przy parafii św. Krzyża w Warszawie. Przed rozbiorami podjęli z rozmachem prowadzoną działalność w formie misji ludowych, formacji duchowieństwa w większości seminariów diecezjalnych, duszpasterstwa parafialnego oraz pracy charytatywnej.

W okresie narodowej niewoli zaborcy zlikwidowali niemal wszystkie placówki Zgromadzenia. Odrodzenie prowincji nastąpiło w Krakowie w roku 1865. Oprócz terenu Galicji Misjonarze objęli duszpasterstwem Polaków mieszkających w USA i w Brazylii.

Polska Prowincja włączyła się w pracę misyjną w Chinach, na Madagaskarze i w Zairze. Nowym polem pracy są tereny państw, w których do niedawna Kościół był prześladowany przez ateistyczne rządy: Albania, Białoruś, Litwa i Ukraina. Prowincja pomaga również zagranicznym diecezjom, w których odczuwalny jest brak kapłanów zarówno w krajach europejskich (Austria, Dania, Francja), jak i na innych kontynentach (Benin, Boliwia, Brazylia, USA). Obecnie poza krajem posługuje około stu księży i braci wywodzących się z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.