Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny jest jedną z gałęzi wielkiej Rodziny Wincentyńskiej zbudowanej na charyzmacie Świętego Wincentego a Paulo.  Stowarzyszenie Cudownego Medalika jest oficjalną nazwą naszej wspólnoty.

Grupa powstała przy parafii w 1983 r. Obecnie ilość członków wynosi 40 osób.

W dniu 27. każdego miesiąca o godzinie 1600 odbywają się spotkania modlitewno-formacyjne. Także raz w miesiącu spotykamy się na Mszy św. w intencji Apostolatu oraz wszystkich, którzy noszą Cudowny Medalik.

W apostolstwie maryjnym posługujemy się różnymi środkami, w zależności od gorliwości i rozumienia poszczególnych członków. Jest to: Komunia św. podczas codziennego (w miarę możliwości oczywiście) uczestniczenia we Mszy św., codzienny dziesiątek różańca i inne modlitwy, a przede wszystkim rozdawanie Cudownych Medalików.

Staramy się swoją postawą oddziaływać na otoczenie, być dobrymi, cierpliwymi i tolerancyjnymi wobec bliźnich. W miarę możliwości pomagamy chorym, czy to w sposób fizyczny czy duchowy. Z racji dni skupienia odbywamy pielgrzymki. Byliśmy w Kaliszu, Warszawie czy Zakopanem-Olczy. Raz w roku udajemy się do Częstochowy oraz do kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik przy ul. Radnej 14 na warszawskim Powiślu.

Staramy się swoją postawą godną Apostoła Maryi oddziaływać na otoczenie i postępować według 10 rad Apostolatu:

Dziesięć Rad Apostolatu Maryjnego

1.Przed pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny słowami: ‘ Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk.21.36)

2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma Św.. i bierz z nich naukę życiową! „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.(Mt 4.4)

3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników!

4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40)

5. Odwiedź osobę chora , samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą ‘ (Rz 12,15)

6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp 4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz 12,12)

7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer.11.4)

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom , znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.

9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha’’!(Rz 12,11)

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt 3,8-14)

Opiekunem grupy jest ks. Radosław Pawłowski CM.

 

Dowiedz się więcej o objawieniach przy rue du Bac w Paryżu i o Cudownym Medaliku