Beatyfikacja kleryka Jana Havlika

Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji kardynała Marcelo Semerana, prefekta dykasterii do spraw kanonizacyjnych. Wśród ośmiu dekretów, które zatwierdził 14 grudnia 2023 r., był dekret o męczeństwie kleryka Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo Jána Havlíka.

  • Ján Havlík urodził się 12 lutego 1928 w Vlčkovanoch (Wlczkowanoch na Słowacji).
  • 1949 – w maju ukończył szkołę z zamiarem wstąpienia do seminarium duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Bratysławie.
  • 195129 października ŠtB (tajna milicja) wtargnęło do mieszkania i aresztowało wszystkich nowicjuszy.
  • 1953 Ján Havlík został skazany za „zdradę stanu” na 14 lat więzienia w kopalniach uranu Příbramské (Przibramske) i Jáchymovie (Jachymowie). Sąd apelacyjny obniżył karę do 11 lat.
  • 1961 – śmiertelnie chory i niezdolny do pracy, zostaje wysłany na Słowację.
  • 1962 – 29 października zostaje zwolniony w obawie przed śmiercią w areszcie.
  • 1965 – 27 grudnia umiera na jednej z ulic w Skalici.

Zmarł w wieku 37 lat ​z ​powodu tortur​.

Beatyfikacja Jana Havlíka odbędzie się 31 sierpnia 2024 roku w Šaštinie (Szaszcinie).

Więcej informacji na temat Jána Havlíka na www.janhavlik.sk/pl