Modlitwa przed i po posiłku

Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław, Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i miłością ze wszystkimi.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

Modlitwa po posiłku

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

 

Modlitwa dziecka Bożego

Drogi Panie Jezu, siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swoimi uczniami.  Pobłogosław nas i te wszystkie dary, za które dzięki składamy bez miary.  Niechaj wszyscy głodni znajdą pożywienie, a ci, co odeszli, niech osiągną zbawienie. Amen.