9 pierwszych piątków miesiąca

 

 

Nabożeństwo polega na przyjmowaniu Komunii św. wynagradzającej przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

 

 

Oto co ze sobą niesie to szczególne nabożeństwo, jaka jest jego historia i co się z nim wiąże. Głowna zasługa w rozpowszechnianiu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690).

W grudniu 1673 roku św. Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.

 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

 6. Grzesznicy znajda w mym Sercu Źródło i ocean miłosierdzia.

 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą przyjmowali Komunie św. w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, ze miłość moja udzieli łaski pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.