Litania do Świętej Filomeny

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami!
Święta Maryjo, Królowo Dziewic, módl się za nami

Święta Filomeno, nagrodo za wiarę twych rodziców, módl się za nami
Święta Filomeno, dziecko błogosławieństwa,
Święta Filomeno, od wczesnej młodości miła Bogu ze względu na twą wierność,
Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa,
Święta Filomeno, umiłowana córko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Filomeno, wierne zwierciadło cnót Maryi,
Święta Filomeno, siostro aniołów,
Święta Filomeno, czysta jak gołąb,
Święta Filomeno, czuła czcicielko Jezusa,
Święta Filomeno, miłośniczko samotności i odsunięcia się od świata,
Święta Filomeno, cicha różo dla męczeństwa,
Święta Filomeno, przyjemna ofiaro przed Bogiem,
Święta Filomeno, wydana wściekłości tyrana,
Święta Filomeno, przy każdej męczarni niezłomna,
Święta Filomeno, w więzieniu przez Boską Matkę pocieszana,
Święta Filomeno, do słupa przywiązana,
Święta Filomeno, jak twój Boski Oblubieniec biczowana,
Święta Filomeno, gradem strzał przeszyta,
Święta Filomeno, ze swych ran cudownie wyleczona,
Święta Filomeno, cudownie przez aniołów nad wodą niesiona,
Święta Filomeno, przez Boga od strzał rozżarzonych uchroniona,
Święta Filomeno, odważnie swą głowę pod topór kata ofiarująca,
Święta Filomeno, w Niebie potężna,
Święta Filomeno, koroną dziewictwa i palmą męczenników przyozdobiona,
Święta Filomeno, ozdobo triumfującego i walczącego Kościoła,
Święta Filomeno, z wielu cudów sławna,
Święta Filomeno, oko ślepych i stopo kulawych,
Święta Filomeno, zdrowie beznadziejnie chorych,
Święta Filomeno, pocieszycielko zmartwionych,
Święta Filomeno, podporo wdów i sierot,
Święta Filomeno, pomocy i ucieczko biednych,
Święta Filomeno, oswobodzicielko uwięzionych,
Święta Filomeno, przewodniczko podróżnych,
Święta Filomeno, łaskawa opiekunko młodzieży,
Święta Filomeno, złym duchom straszna,
Święta Filomeno, władczyni nad mocami tej ziemi,
Święta Filomeno, wierna ucieczko wszystkich, którzy cię wzywają o wstawiennictwo,

Od nieszczęścia utraty wiary, zachowaj nas, święta Filomeno!
Od zgubnej obojętności wobec religii,
Od opuszczenia służby Bogu,
Od miłości do świata i próżności,
Od ducha pychy,
Od ducha nieczystości,
Od nieuporządkowanego samolubstwa,
Od obawy przed ludźmi,
Od niebezpieczeństwa złych zabaw,
Od nieszczęścia przedkładania służby światu służbie Bogu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci naszej,
Przyjdź nam z pomocą, chwalebna dziewico i męczennico, święta Filomeno!

Módlmy się: Chwalebna dziewico, niepokonana męczennico, Święta Filomeno, z miłości do Jezusa, twego Oblubieńca, zniosłaś tak wiele męczarni, twą krew oddałaś dla potwierdzenia religii, którą sam/a mam szczęście wyznawać. Uzyskaj dla mnie żywą wiarę, silną nadzieję, płomienną miłość i łaskę, o którą proszę Pana w twym imieniu, a przede wszystkim, abym Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi przez całe swe życie wiernie służył/a i po swej śmierci miał/a szczęście posiadania Go. Amen