Litania do Świętego Jana z Dukli

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu,
Święty Janie, wierny naśladowco Jezusa
Święty Janie, miłośniku krzyża Chrystusowego
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny
Święty Janie, wierny Synu Świętego Franciszka
Święty Janie, świętość Kościoła wzbogacający
Święty Janie, mężu żywej wiary
Święty Janie, mężu chrześcijańskiej nadziei
Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości
Święty Janie, przykładzie pokory
Święty Janie, drogowskazie ubóstwa
Święty Janie, przykładzie czystości i niewinności
Święty Janie, nieustępliwy w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego
Święty Janie, potrzebującym nieustannie z pomocą spieszący
Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych
Święty Janie, żarliwy apostole Bożego królestwa
Święty Janie, hojny szafarzu Świętych Sakramentów
Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku
Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty
Święty Janie, niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych
Święty Janie, męczenniku pragnieniem
Święty Janie, łaską uzdrawiania chorych obdarzony
Święty Janie, pociecho smutnych
Święty Janie, pomocy dla zwaśnionych i pragnących pojednania
Święty Janie, Patronie wielu Polaków

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami Święty Janie z Dukli,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Święty Janie, cierpliwy i mężny w doświadczeniach, szczególnie przy utracie wzroku, wyproś nam cnotę męstwa, byśmy nigdy nie narzekali na dźwiganie krzyży naszego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.


Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Módlmy się:  Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jana z Dukli, kapłana, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobna nagrodę.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.