Litania do Świętego Alojzego Gonzagi

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się za nami
Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi, módl się za nami
Święty Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego
Święty Alojzy, świątynio Ducha Świętego
Święty Alojzy, wierny naśladowco Jezusa
Święty Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego
Święty Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Święty Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący
Święty Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata
Święty Alojzy, piękny przykładzie doskonałości
Święty Alojzy, wzorze pokory
Święty Alojzy, miłośniku ubóstwa
Święty Alojzy, lilio czystości
Święty Alojzy, aniele w ciele ludzkim
Święty Alojzy, pokutniku niewinny
Święty Alojzy, wzorze umartwienia
Święty Alojzy, ozdobo skromności
Święty Alojzy, ofiaro miłości bliźniego
Święty Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty
Święty Alojzy, kwiecie anielskiej czystości
Święty Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży
Święty Alojzy, opiekunie uczących się
Święty Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu
Święty Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego
Święty Alojzy, światło Kościoła świętego
Święty Alojzy, wielki cudotwórco
Święty Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami święty Alojzy,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się.  Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.