Litania do Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Wielki miłośniku Boga
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej
Apostole Cudownego Medalika
Mężny szerzycielu Królestwa Niepokalanej
Wzorze życia zakonnego
Pragnący śmierci męczeńskiej
Gorliwy apostole Japonii
Pełen poświecenia dla chorych i nieszczęśliwych
Zdobywco dusz dla Niepokalanej
Ukazujący ludziom ideał życia
Miłośniku modlitwy
Wzorze niezachwianej ufności
Pociągający ludzi dobrocią i radością
Pragnący nawrócenia grzeszników
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa
Pragnący nawrócenia pogan
Kochający bliźnich dla Boga
Miłośniku umartwienia i pokuty
Przykładzie posłuszeństwa
Miłośniku ubóstwa i prostoty
Wzorze anielskiej czystości
Obrońco dobrych obyczajów
Głosicielu odrodzenia Narodu polskiego
Obrońco wiary świętej
Apostole prasy katolickiej
Apostole dobrego przykładu
Wzorze znoszenia cierpień
Przykładzie przebaczenia wrogom
Umacniający współwięźniów na duchu
Ofiarujący swe życie za rodzinę
Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom
Męczenniku Oświęcimia
Chlubo polskiej ziemi
Wsławiony po całym świecie
Wielki nasz orędowniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami Święty Maksymilianie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce Świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.