Litania do Świętego Judy Tadeusza

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo Apostołów,
Święty Judo Tadeuszu,
Święty Judo, chwalebny Apostole,
Święty Judo, gorliwy wyznawco,
Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
Święty Judo, wierny sługo Boży,
Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany,
Święty Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego,
Święty Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,
Święty Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący,
Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,
Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący,
Święty Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający,
Święty Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
Święty Judo, Orędowniku możny,
Abyśmy z grzechów naszych powstali,
Abyśmy szczerze pokutowali,
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Abyśmy w cnocie postępowali,
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili,
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:  Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.