Litania do Trójcy Przenajświętszej

 

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami


Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą,
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz,
Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi,
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka,
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia,
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi,
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka,
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz,
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie,


Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie


Od wszelkiego zła, wybaw nas Panie
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez Wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,


Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas Panie
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,


Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami