Do Trójcy Przenajświętszej

 

Litania do Trójcy Przenajświętszej

 

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami


Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz
Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie


Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie


Od wszelkiego zła, wybaw nas Panie
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Przez Wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich


Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas Panie
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył


Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami