Litania do Boga Ojca

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Ojcze, Stworzycielu świata, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, podtrzymujący świat w istnieniu,
Ojcze, mądrości wieczna,
Ojcze, dobroci nieskończona,
Ojcze, niewysłowiona Opatrzności,
Ojcze, źródło wszelkich rozkoszy,
Ojcze  najświętszy,
Ojcze  najsłodszy,
Ojcze  niewyczerpanego Miłosierdzia,
Ojcze, nasz Obrońco,
Ojcze, nasza Miłości,
Ojcze, nasza Światłości,
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo,
Ojcze, hojny dla wszystkich Twych stworzeń,
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami,
Ojcze, chwało Kościoła Świętego,
Ojcze, nadziejo chrześcijan,
Ojcze, mądrości przywódców,
Ojcze, wspaniałości królów,
Ojcze, pociecho ludów,
Ojcze, radości kapłanów,
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych,
Ojcze, wzorze dla ojców,
Ojcze, darze życia rodzinnego,
Ojcze, wesele dziewic,
Ojcze, przewodniku młodych,
Ojcze, przyjacielu dzieci,
Ojcze, podporo nieszczęśliwych,
Ojcze, wolności niewolników,
Ojcze, światłości pogrążonychciemności,
Ojcze, kruszący pychę grzeszników,
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu,
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy,
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach,
Ojcze, ratunku ubogich,
Ojcze, pokoju nasz i obrono w niedostatku,
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach,
Ojcze, pociecho zasmuconych,
Ojcze, obrono sierot,
Ojcze, pokoju starców,
Ojcze, ucieczko umierających,
Ojcze, życie umarłych,
Ojcze, chwało świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:  Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełnia Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju.  Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych.  Amen.