Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, prawdziwy synu Świętego Ignacego,
Święty Andrzeju, Ducha Bożego pełny,
Święty Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,
Święty Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,
Święty Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, apostole Polesia,
Święty Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców,
Święty Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków,
Święty Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,
Święty Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
Święty Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,
Święty Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny,
Święty Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Święty Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,
Święty Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Święty Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,
Święty Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny,


Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, uproś nam u Boga
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję, jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili,
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się.  Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie, dziękujemy Wszechmogącemu za to, że do Świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początków naszych dziejów, dodał – u boku Królowej Polski – Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia tak osobistego, jak i społecznego, aby wzrastała jedność w Polsce, Europie i na świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.  Amen.