Litania do błogosławionej Bronisławy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Błogosławiona Bronisławo, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, Oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego,
Błogosławiona Bronisławo, Wierna Służebnico Niepokalanej,
Błogosławiona Bronisławo, Ozdobo Zakonu Norbertańskiego,
Strażniczko klasztoru zwierzynieckiego,
Drogowskazie świętości,
Świątynio żywej wiary,
Pochodnio Bożej miłości,
Wzorze pokory i posłuszeństwa,
Zwierciadło ludzkiej godności,
Przykładzie dobrowolnego ubóstwa,
Lilio czystości,
Pokutująca za grzechy świata,
Nauczycielko cierpliwości,
Lekarko chorych,
Obrono dobrej sławy,
Matko sierot i osób samotnych,
Apostołko pojednania i braterstwa,
Przyjaciółko młodzieży i ludzi dobrej woli,
Opiekunko ludu krakowskiego,
Patronko Narodu Polskiego,

Zrozumienie sensu życia, uproś nam u Boga.
Umiejętność odczytywania znaków czasu,
Pokój i sprawiedliwość,
Życzliwość i miłość dla bliźnich,
Zdolność do ofiar i poświeceń,
Roztropność w działaniu,
Prostolinijność w postepowaniu,
Odpowiedzialność za otrzymane zdolności,
Wierność życiowemu powołaniu,
Wrażliwość na sprawy zbawienia,
Łaskę chrześcijańskiej śmierci,


Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś: “Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze siebie samego, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”, udziel nam łaski, abyśmy za przykładem błogosławionej Bronisławy dźwigali krzyże naszego życia z pełnym poddaniem się Twojej Świętej Woli, która nas wiedzie do wiecznych radości, gdzie Ty żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków.  Amen.