Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Serce Maryi, módl się za nami
Serce według serca samego Boga
Serce zjednoczone z Sercem Jezusa
Serce, naczynie Ducha Świętego
Serce Maryi, świątynio Trójcy
Serce Maryi, domie słowa
Serce Maryi, niepokalane od stworzenia
Serce Maryi, przepełnione łaską
Serce Maryi, błogosławione wśród wszystkich serc
Serce Maryi, tronie chwały
Serce Maryi, otchłani pokory
Serce Maryi, ofiaro miłości
Serce Maryi, przybite do krzyża
Serce Maryi, pociech strapionych
Serce Maryi, ucieczko grzeszników
Serce Maryi, nadziejo umierających
Serce Maryi, stolico miłosierdzia


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca,

Uczyń nasze serca według serca Jezusa