Litania do Świętego Gerarda

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Gerardzie, nadzwyczajnymi łaskami już w dzieciństwie obdarzony, módl się za nami.
Święty Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze
Święty Gerardzie, serdeczny miłośniku Jezusa
Święty Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy
Święty Gerardzie, seraficzny czcicielu Eucharystii
Święty Gerardzie, wzorze miłości bliźniego
Święty Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory
Święty Gerardzie, wzorze posłuszeństwa
Święty Gerardzie, heroicznie poddany Woli Bożej
Święty Gerardzie, mistrzu życia duchownego
Święty Gerardzie, żywicielu głodnych
Święty Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich
Święty Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych
Święty Gerardzie, pocieszycielu strapionych
Święty Gerardzie, szczególny opiekunie matek
Święty Gerardzie, stróżu poczętych dzieci
Święty Gerardzie, nieustraszony misjonarzu
Święty Gerardzie, nawracający grzeszników
Święty Gerardzie, przesławny cudotwórco
Święty Gerardzie, chlubo i podporo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Boże, który od młodości rozpaliłeś Świętego Gerarda niezwykłą miłością do Swego ukrzyżowanego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.