Litania do Świętej Beaty

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami
Święta Beato,
Święta Beato, oblubienico Chrystusa,
Święta Beato, ozdobo Kościoła Bożego,
Święta Beato, wierna służebnico Boga,
Święta Beato, pełna ufności w Bogu,
Święta Beato, pałająca miłością Boga i bliźniego,
Święta Beato, naśladowczyni Chrystusa,
Święta Beato, wytrwała w modlitwie i umartwieniu,
Święta Beato, gorliwa w dążeniu do świętości,
Święta Beato, wzorze chrześcijańskiej pobożności,
Święta Beato, przykładzie gorliwości i poświęcenia,
Święta Beato, wzorze życia chrześcijańskiego,
Święta Beato, niezachwiana w wierze,
Święta Beato, jaśniejąca wiarą i pobożnością,
Święta Beato, prześladowana za wierność Chrystusowi,
Święta Beato, umęczona za wytrwałość w wierze,
Święta Beato, odważna w pokonywaniu niebezpieczeństw,
Święta Beato, niestrudzona apostołko Królestwa Bożego,
Święta Beato, przykładzie świętości i wiary,
Święta Beato, pocieszycielko smutnych i strapionych,
Święta Beato, gorliwa w nawracaniu grzeszników,
Święta Beato, pełniąca uczynki miłosierdzia,
Święta Beato, wytrwała w przedsięwzięciach,
Święta Beato, przemożna orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:  Boże, Ty ukazujesz Swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie Święta Beata otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.