Litania do Świętego Leonarda

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Święty Leonardzie, wierny sługo Maryi, módl się za nami.
Święty Leonardzie, ubóstwa apostolskiego wzorze,
Święty Leonardzie, ojcze ubogich,
Święty Leonardzie, miedzy ubogimi dobrowolnie najuboższy,
Święty Leonardzie, przykładzie pokory,
Święty Leonardzie, gardzący służbą króla doczesnego dla tym gorliwszej służby Królowi nad Królami,
Święty Leonardzie, wielki miłośniku samotności i umartwienia,
Święty Leonardzie, zbawienia dusz ludzkich jedynie pragnący,
Święty Leonardzie, w pracach dla zbawienia bliźniego niestrudzony,
Święty Leonardzie, gorliwy opiekunie więźniów,
Święty Leonardzie, miedzy niewiernymi niestrudzony głosicielu Chrystusa,
Święty Leonardzie, mężu Boży, słowem i przykładem do miłości Chrystusa zachęcający,
Święty Leonardzie, któryś kraje swoje słowem Bożym napełnił,
Święty Leonardzie, w nawalnościach pokus światowych mężna podporo,
Święty Leonardzie, rodzących w boleściach skuteczny orędowniku,
Święty Leonardzie, w życiu i po śmierci niezliczonymi cudami słynący,
Święty Leonardzie, wiarą swą nad mocami piekielnymi panujący,
Święty Leonardzie, we wszystkich chorobach tkliwy opiekunie,
Święty Leonardzie, wiernych swoich czcicieli dobroczyńco i opiekunie,
Święty Leonardzie, na ziemi naszej w Tyszowcach od wieków czczony,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami Święty Leonardzie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:   Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam dał w życiu i czynach Świętego Leonarda wzór pokory i miłości bliźniego, racz wysłuchać nas niegodnych, aby sługa Twój na ziemi naszej od wieków czczony, nie wypuszczał ze swej opieki wiernego ludu polskiego.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

lub:


Boże, któryś Świętemu Leonardowi udzielił cudownej mocy wyzwalania więźniów z kajdan, za Jego pośrednictwem i przez Jego zasługi prosimy Cię, racz nas wybawić z więzów grzechów naszych i od niewoli szatańskiej zachowaj nas na wieki.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.