Litania do Świętego Norberta

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców,
Święty Norbercie,
Święty Norbercie, cudem uchroniony od śmierci,
Święty Norbercie, wyrwany z drogi zatracenia,
Święty Norbercie, owocu łaski Bożej,
Święty Norbercie, oddany życiu pokutnemu,
Święty Norbercie, żarliwy w modlitwie,
Święty Norbercie, mężu surowych obyczajów,

Święty Norbercie, oddany surowej ascezie,
Święty Norbercie, gardzący zaszczytami świata
Święty Norbercie, wędrowny apostole,
Święty Norbercie, płomienny kaznodziejo,
Święty Norbercie, wytrwały siewco słowa Bożego,
Święty Norbercie, głoszący pokutę i nawrócenie,
Święty Norbercie, nawołujący do zmiany obyczajów,
Święty Norbercie, niestrudzony misjonarzu,
Święty Norbercie, pełen troski o zbawienie dusz,
Święty Norbercie, oddany pracy apostolskiej,
Święty Norbercie, reformatorze życia kleru i wiernych,
Święty Norbercie, zwalczający błędnowierstwo,
Święty Norbercie, zwalczający wrogów Kościoła,
Święty Norbercie, obrońco Kościoła i jego praw,
Święty Norbercie, gorliwy o sprawy Boże,
Święty Norbercie, niedościgniony przykładzie pokory,
Święty Norbercie, wzorze czystości,
Święty Norbercie, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Norbercie, miłośniku ewangelicznego ubóstwa,
Święty Norbercie, wielki czcicielu Eucharystii,
Święty Norbercie, założycielu zakonu,
Święty Norbercie, niestrudzony w pracy duszpasterskiej,
Święty Norbercie, promotorze życia zakonnego,
Święty Norbercie, wzorze kapłanów i biskupów,
Święty Norbercie, pokorny i gorliwy w służbie Bożej,
Święty Norbercie, wierny Synu Kościoła,
Święty Norbercie, Ojcze ubogich,
Święty Norbercie, jaśniejący duchem Miłosierdzia Bożego,
Święty Norbercie, wielki Cudotwórco Boży,
Święty Norbercie, możny Orędowniku przed Bogiem,
Święty Norbercie, cierpliwy w przedsięwzięciach,
Święty Norbercie, nasz możny Patronie,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Norbercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:  Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Norbert, biskup, odznaczał się w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterską gorliwością, daj, aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył się pasterzami według Serca Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.   Amen.