Litania do Świętej Lidii

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców
Święta Lidio
Bojąca się Boga
Pochodząca z zamożnego rodu
Gorliwa w pobożności
Mieszkanko Tiatyry
Sprzedawczyni purpury
Uważnie wsłuchująca się w Słowa Boże
Otwarta na działanie łaski
Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów
Uczennico Świętego Pawła Apostoła
Oddana sercem Jezusowi
Wprowadzająca Chrystusa do swego domu
Odznaczająca się niezwykłą gościnnością
Gromadząca drugich na modlitwie
Gorliwa wyznawczyni Chrystusa
Pełna ofiarności dla dzieł Bożych
Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła
Wspierająca Apostołów w ich potrzebach
Przykładzie miłości Boga i bliźniego
Niezawodna w wierności Panu
Pełna ufności w Bogu
Wzorze czystości obyczajów
Przykładzie gorliwościpoświecenia
Patronko oddanych Chrystusowi
Nieugiętaprzeciwnościach
Pełna radości w służbie Pana
Apostołko Ewangelii Chrystusowej
Orędowniczko nasza przed Bogiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami Święta Lidio,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją służebnicę Świętą Lidię, wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze całym sercem i czystą duszą, a pomnażając naszą wiarę i miłość, podobali się Tobie.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.