Do Ducha Świętego

 

Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze wszechmocny i wieczny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie.
Święta Trójco, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, wstąp w nas.
Duchu Święty, który jesteś równy Ojcu i Synowi
Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca
Duchu Święty, największy Darze nieba
Duchu Święty, promieniu czystej światłości
Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra
Duchu Święty, źródło wody żywej
Duchu Święty, namaszczenie duchowne
Duchu Święty miłości i prawdy
Duchu Święty mądrości i jedności
Duchu Święty rady i mocy
Duchu Święty rozumu i pobożności
Duchu Święty bojaźni Bożej
Duchu Święty laski i miłosierdzia
Duchu Święty pokoju i miłości
Duchu Święty pokory i czystości
Duchu Święty pocieszycielu nasz
Duchu Święty poświęcicielu nasz
Duchu Święty przewodniku Kościoła
Duchu Święty, który napełniasz cały świat

Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie.
Duchu Święty, oświeć nas swoim światłem, wysłuchaj nas, Panie
Duchu Święty, wyryj swoje prawa w naszych sercach
Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej miłości
Duchu Święty, otwórz skarby Twojej laski
Duchu Święty, oświeć nas Swoim Boskim natchnieniem
Duchu Święty, udziel nam potrzebnej nauki
Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze
Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty
Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego
Duchu Święty, bądź naszą wieczną nagrodą

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Przybądź Duchu Święty!  Racz napełnić serca Twych wiernych i Twojej miłości ogień w nich zapalić, który wszystkie narody w jedno zgromadziłeś, iżby łaska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego zła nas ochroniła. Amen