Litania do Ducha Świętego

 

Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze wszechmocny i wieczny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie.
Święta Trójco, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, wstąp w nas.
Duchu Święty, który jesteś równy Ojcu i Synowi, wstąp w nas
Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca,
Duchu Święty, największy Darze nieba,
Duchu Święty, promieniu czystej światłości,
Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra,
Duchu Święty, źródło wody żywej,
Duchu Święty, namaszczenie duchowne,
Duchu Święty miłości i prawdy,
Duchu Święty mądrości i jedności,
Duchu Święty rady i mocy,
Duchu Święty rozumu i pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty łaski i miłosierdzia,
Duchu Święty pokoju i miłości,
Duchu Święty pokory i czystości,
Duchu Święty pocieszycielu nasz,
Duchu Święty poświęcicielu nasz,
Duchu Święty przewodniku Kościoła,
Duchu Święty, który napełniasz cały świat,

Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie.
Duchu Święty, oświeć nas swoim światłem, wysłuchaj nas, Panie
Duchu Święty, wyryj swoje prawa w naszych sercach,
Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej miłości,
Duchu Święty, otwórz skarby Twojej łaski,
Duchu Święty, oświeć nas Swoim Boskim natchnieniem,
Duchu Święty, udziel nam potrzebnej nauki,
Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze,
Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty,
Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego,
Duchu Święty, bądź naszą wieczną nagrodą,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Przybądź Duchu Święty!  Racz napełnić serca Twych wiernych i Twojej miłości ogień w nich zapalić, który wszystkie narody w jedno zgromadziłeś, iżby łaska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego zła nas ochroniła. Amen