Litania do Świętego Józefa Kalasancjusza

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Wierny sługo Maryi,
Przez Opatrzność Bożą zesłany,
Chwały Bożej żarliwy głosicielu,
Pobożności i nauk krzewicielu,
Kaplanie według Serca Bożego,
Apostole młodzieży,
Szkol Pobożnych Założycielu,
Mistrzu Bojaźni Pańskiej,
Nauczycielu maluczkich,
Wielki wychowawco młodzieży,
W walce ze złem niestrudzony,
Wzorze kapłanów,
Wielki zakonodawco,
Kościoła świętego podporo,
Lilio czystości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze posłuszeństwa,
Chrześcijańskiej wiary utwierdzenie,
W przeciwnościach bezgranicznie Bogu ufający,
Boskiej Miłości pochodnio,
Chrześcijańskiej pokory wierne odbicie,
Ojcze ubogich,
Strapionych i smutnych pocieszycielu,
Chorych i kalek cudowny lekarzu,
Nieszczęsnych rozbitków cudowna przystani,
Miłosierny samarytaninie,
Zwaśnionych pojednanie,
Prześladowców i nieprzyjaciół miłośniku,
Doznane krzywdy z serca przebaczający,
Wdów obrono,
Opiekunie sierot,
Cudzie męstwa,
Złości ludzkiej niewinna ofiaro,
Hiobie Nowego Testamentu,
Chrystusa Ukrzyżowanego wierny naśladowco,
Chrystusa Eucharystycznego serdeczny czcicielu,
Wielki cudotwórco,
Znawco tajników serc ludzkich,
Szkol Pobożnych chlubo i chwało,
Czcicieli swoich przemożny u Boga orędowniku,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Józefie Kalasancjuszu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Boże, któryś w osobie Świętego Józefa Kalasancjusza, wyznawcy Swego, raczył Kościołowi swojemu udzielić nowej pomocy do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu pobożności i mądrości, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i pośrednictwem tak postępowali i uczyli, aby zasłużyć na nagrodę wieczną.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.