Litania do Świętej Róży z Limy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców
Święta Różo z Limy
Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej
Święta Różo, lilio czystości
Święta Różo, przykładzie pokory
Święta Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi
Święta Różo, pełna miłości Boga i bliźniego
Święta Różo, tercjarko dominikańska
Święta Różo, ozdobo zakonu dominikańskiego
Święta Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości
Święta Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy
Święta Różo, rozpłomieniona miłością Boga
Święta Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji
Święta Różo, doznająca łask mistycznych
Święta Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem
Święta Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego
Święta Różo, niezmordowana w cierpieniu
Święta Różo, pokutująca za grzeszników
Święta Różo, pełna surowości i wyrzeczenia
Święta Różo, doświadczona cierpieniem
Święta Różo, krocząca droga umartwienia
Święta Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary
Święta Różo, oddana bezgranicznie Bogu
Święta Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory
Święta Różo, nękana przez złego ducha
Święta Różo, niosąca pomoc potrzebującym
Święta Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie
Święta Różo, gorliwie posługująca bliźnim
Święta Różo, opiekunko chorych i ubogich
Święta Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych
Święta Różo, obdarzona stalą wizja Anioła Stróża
Święta Różo, Patronko Ameryki, Filipin i Antyli
Święta Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:  Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że Święta Róża obdarzona pełnia łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.