Litania o Świętej Marii Magdalenie

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

 

O Jezu, który przyszedłeś na świat dla zbawienia grzeszników, zmiłuj się nad nami.
O Jezu, który nawróciłeś do Siebie grzeszną Marię Magdalenę,
O Jezu, który zraniłeś serce Marii Magdaleny żalem i miłością,
O Jezu, który dopuściłeś Marię Magdalenę do swoich nóg w domu Szymona,
O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie obmyć swe nogi łzami i włosami,
O Jezu, który przyjąłeś od Magdaleny namaszczenie przed śmiercią,
O Jezu, który broniłeś Magdalenę przed zarzutami faryzeusza,
O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie wszystkie jej grzechy,
O Jezu, który natchnąłeś Magdalenę do pilnego słuchania Twych nauk,
O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie być uczestniczką przy Twej Męce,
O Jezu, który pierwszą Magdalenę przywiodłeś do Swego Grobu,
O Jezu, który ukazałeś się Magdalenie po swym Zmartwychwstaniu,
O Jezu, który przy Grobie dałeś się poznać Magdalenie słowem: Mario,
O Jezu, który błogosławiłeś Magdalenę przed odejściem do nieba,
O Jezu, który zapaliłeś Magdalenę gorliwością szerzenia Ewangelii,
O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę mocą czynienia cudów,
O Jezu, który przywiodłeś Magdalenę do umiłowania pustyni,
O Jezu, który przyjąłeś srogą pokutę Magdaleny,
O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie grzechy młodości,
O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę pociechą duszy,
O Jezu, który przyjąłeś do swej chwały pokutującą Magdalenę,
O Jezu, który dałeś Magdalenę za wzór dla pokutujących,
O Jezu, który rozsławiłeś po świecie imię Magdaleny,
O Jezu, który dałeś Magdalenę grzesznikom za patronkę,
O Jezu, który otworzyłeś Swe Najświętsze Serce dla wszystkich grzeszników,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Maria Magdalena obrała najlepszą cząstkę.
Której na wieki nie będzie pozbawiona.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, niech nas wspomaga przed Tobą wstawiennictwo Świętej Marii Magdaleny.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.