III Zakon Świętego Franciszka

Święte miasto Asyż jest znane na całym świecie poprzez ten jeden fakt, ze w nim narodził się św. Franciszek, który postanowił naśladować Chrystusa poprzez pokorę i ubóstwo. 

Wśród wielu duchowych rodzin powołanych do życia w Kościele jest tez rodzina franciszkańska, a w niej III Zakon św. Franciszka. Przy naszej parafii istnieje Franciszkański Zakon Świeckich, który liczy kilkanaście osób. 

Członkowie tej grupy zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób św. Franciszka. Franciszkanie świeccy zobowiązują się przez to do częstego czytania Ewangelii, przechodzenia od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. Członkowie III Zakonu św. Franciszka starają się nieść ludziom radość, nadzieję, pomoc i otuchę poprzez modlitwę, Msze św. i częste przystępowanie do Komunii św.

W celu animowania ducha wspólnoty, zbieramy się w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w salce na plebanii, a następnie o 16.00 w kościele na Mszy św. o godz. 16.00.  Opiekunem grupy jest ks. Stanisław Basiuk CM.

Wierni, którzy pragną należeć do Grupy Franciszkańskiej, naśladować św. Franciszka i żyć dalej w świecie, po rocznej próbie, składają profesję przyrzekając przez cały czas swego życia postępować według Ewangelii, zachowując regułę i konstytucje III Zakonu św. Franciszka.