Schola dziecięca

Schola dziecięca w naszej parafii istnieje już ok. 15 lat. Jest wspólnotą, która chce przez prowadzenie śpiewu na Mszy św. i nabożeństwach pomóc zebranym, szczególnie dzieciom, w radosnym przeżywaniu spotkań z Panem Bogiem. Obecnie prowadzona jest przez Siostrę Helenę ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i świecką Animatorkę Anię. Należy do niej 15 osób. Próby odbywają się raz w tygodniu (poniedziałki od godz. 17.15).

Dzieci śpiewają na „swojej” niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00 oraz na różnych nabożeństwach roku liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa). Włączają się w liturgię również przez wykonywanie psalmu responsoryjnego. Schola pomaga animować śpiew podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych
i występuje na corocznym Festynie Rodzinnym, organizowanym z okazji odpustu parafialnego.