Małżeństwo

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, na mocy konkordatu skutkującym także w prawie Rzeczypospolitej Polskiej, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować termin ślubu.  W naszej kancelarii przyjmujemy już rezerwacje na 2020 r.

 

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 • Przygotowanie dalsze ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego.
 • Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii.

 • Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

 

Około trzech miesięcy przed planowanym terminem ślubu zapraszamy narzeczonych do kancelarii parafialnej i prosimy, aby mieli ze sobą:

 • dowody osobiste;

 • metryki chrztu do ślubu z zaznaczonym przyjęciem sakramentu bierzmowania (ważność dokumentu to sześć miesięcy);

 • trzy kopie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty ważne są również sześć miesięcy).  W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;

 • Indeks ukończenia katechizacji;

 • Świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych (Kurs Przedmałżeński) oraz odbycia wszystkich spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

 • NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE  2019
  • 8 i 15 czerwca 2019 r.
  • 7 i 14 września 2019 r.
 • Wszystkie nauki odbywają się przez dwie kolejne soboty w godzinach 14.30 – 20.00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Wincentego a Paulo (za plebanią).
 • Prowadzący:
  • ks. Maciej Mroczek CM
  • Joanna Drzewiecka
  • Ewa Kociołek
  • Dorota Obrębska
 • Forma:
  • konferencje
  • warsztaty
  • filmy
  • nabożeństwo
 • Koszt:
  • 50 zł od osoby (100 zł od pary)
  Cena obejmuje teczkę z materiałami, późniejsze spotkania w parafialnym poradnictwie rodzinnym, honoraria dla prowadzących i koszty poczęstunku.