Małżeństwo

 

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, na mocy konkordatu skutkującym w prawie Rzeczypospolitej Polskiej, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować termin ślubu.  W naszej kancelarii przyjmujemy już rezerwacje na 2021 r.

 

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 • Przygotowanie dalsze ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego.
 • Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii.

 • Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

 

Około trzech miesięcy przed planowanym terminem ślubu zapraszamy narzeczonych do kancelarii parafialnej i prosimy, aby mieli ze sobą:

 • dowody osobiste;

 • metryki chrztu do ślubu z zaznaczonym przyjęciem sakramentu bierzmowania (ważność dokumentu to sześć miesięcy);

 • trzy kopie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty ważne są również sześć miesięcy).  W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;

 • Indeks ukończenia katechizacji;

 • Świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych (Kurs Przedmałżeński) oraz odbycia wszystkich spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

           NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE  2020

 • 22 i 29 lutego
 • 18 i 25 kwietnia 
 • 13 i 20 czerwca
 • 5 i 12 września 
 • Wszystkie nauki odbywają się przez dwie kolejne soboty w godzinach 14.30 – 20.00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Wincentego a Paulo (za plebanią).
  • Prowadzący:
   • ks. Maciej Mroczek CM
   • Joanna Drzewiecka
   • Ewa Kociołek
   • Dorota Obrębska
  • Renata Czyż

 

 • Forma:
  • konferencje
  • warsztaty
  • filmy
  • nabożeństwo
 • Koszt:
  • 50 zł od osoby (100 zł od pary)
  Cena obejmuje teczkę z materiałami, późniejsze spotkania w parafialnym poradnictwie rodzinnym, honoraria dla prowadzących i koszty poczęstunku.