Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny jest jedną z gałęzi wielkiej Rodziny Wincentyńskiej zbudowanej na charyzmacie Świętego Wincentego a Paulo.  Stowarzyszenie Cudownego Medalika jest oficjalną nazwą naszej wspólnoty.

Grupa powstała przy parafii w 1983 r. Obecnie ilość członków wynosi 40 osób.

W dniu 27. każdego miesiąca o godzinie 1600 odbywają się spotkania modlitewno-formacyjne. Także raz w miesiącu spotykamy się na Mszy św. w intencji Apostolatu oraz wszystkich, którzy noszą Cudowny Medalik.

W apostolstwie maryjnym posługujemy się różnymi środkami, w zależności od gorliwości i rozumienia poszczególnych członków. Jest to: Komunia św. podczas codziennego (w miarę możliwości oczywiście) uczestniczenia we Mszy św., codzienny dziesiątek różańca i inne modlitwy, a przede wszystkim rozdawanie Cudownych Medalików.

Staramy się swoją postawą oddziaływać na otoczenie, być dobrymi, cierpliwymi i tolerancyjnymi wobec bliźnich. W miarę możliwości pomagamy chorym, czy to w sposób fizyczny czy duchowy. Z racji dni skupienia odbywamy pielgrzymki. Byliśmy w Kaliszu, Warszawie czy Zakopanem-Olczy. Raz w roku udajemy się do Częstochowy oraz do kaplicy pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik przy ul. Radnej w Warszawie.

Staramy się swoją postawą godną Apostoła Maryi oddziaływać na otoczenie i postępować według 10 rad Apostolatu.

Opiekunem grupy jest ks. Radosław Pawłowski CM.

 

Dowiedz się więcej o objawieniach przy rue du Bac w Paryżu i o Cudownym Medaliku