Jałmużna wielkopostna

30 tysięcy tekturowych skarbonek Jałmużny Wielkopostnej przygotowała Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W tym roku zebrane pieniądze  przeznaczone będą na pomoc osobom starszym. Jałmużna Wielkopostna organizowana jest w archidiecezji łódzkiej po raz 15.

Jałmużna Wielkopostna: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony drugiej osobie, okazane wsparcie duchowe i zwykłą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Skarbonki są wyłożone przy wyjściu z naszego kościoła, można je też odebrać w zakrystii. Zachęcamy wiernych, żeby w ramach jałmużny wielkopostnej rezygnowali z konkretnych przyjemności i przeznaczyli zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na rzecz osób starszych potrzebujących pomocy – wrzucając do skarbonek.

Zebrane w czasie akcji ofiary w całości trafią do charytatywnego Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo działającego na terenie naszej parafii, które dobrze zna potrzeby naszych Ubogich i dociera do potrzebujących pomocy.