Cykl kazań o prawdach wiary

Ks. prof. Waldemar Rakocy CM prowadzi od dwóch lat w naszej parafii Szkołę Biblijną.  Natomiast w każdą druga niedzielę miesiąca, na wszystkich mszach, głosi kazania o prawdach wiary.

 

Najbliższe kazania katechizmowe w niedzielę 5 lipca poświęcone będą Niebu

 

ks. prof. Waldemar Rakocy CM

Oto co sam mówi na temat kazań katechizmowych:

Zamierzam od kolejnego kazania objaśniać naturę Boga, czyli tajemnicę Trójcy Świętej.  Nie tyle skupię się nad wyjaśnianiem tej tajemnicy, bo to niezgłębiona prawda dla naszego umysłu, ile powiem, co z tego wynika, że Bóg jest wspólnotą Boskich Osób. Następnie będę przedstawiał Boga jako Stwórcę, Odkupiciela, Zbawiciela.  Ze wszystkich tych tajemnic jawi się Bóg, który jest Miłością. Wiem, że nasuwa to pytania o nieszczęścia, tragedie, jakie spotykają ludzi, dlatego jedno kazanie poświęcę złu w świecie.  Moim zamiarem jest ukazanie Boga takim, jakim jest, ponieważ ludzie często noszą w sercu niepoprawny obraz Boga.

Zapraszamy wszystkich.