Cykl kazań o prawdach wiary

Ks. prof. Waldemar Rakocy CM prowadzi od roku w naszej parafii Szkołę Biblijną.  Od października tego roku głosi w każdą druga niedzielę miesiąca, na wszystkich mszach, kazania o prawdach wiary.

 

ks. prof. Waldemar Rakocy CM

Oto co sam mówi na temat rozpoczętego już cyklu:

Zamierzam od kolejnego kazania objaśniać naturę Boga, czyli za miesiąc [w listopadzie] tajemnicę Trójcy Świętej.  Nie tyle skupię się nad wyjaśnianiem tej tajemnicy, bo to niezgłębiona prawda dla naszego umysłu, ile powiem, co z tego wynika, że Bóg jest wspólnotą Boskich Osób. Następnie będę przedstawiał Boga jako Stwórcę, Odkupiciela, Zbawiciela.  Ze wszystkich tych tajemnic jawi się Bóg, który jest Miłością. Wiem, że nasuwa to pytania o nieszczęścia, tragedie, jakie spotykają ludzi, dlatego jedno kazanie poświęcę złu w świecie.  Moim zamiarem jest ukazanie Boga takim, jakim jest, ponieważ ludzie często noszą w sercu niepoprawny obraz Boga.

Zapraszamy wszystkich.